You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ХАБА - Илинор България

  • Вашата количка е празна!

ЦЕЛЕВА СИСТЕМА на Детска школа ХАБА

ЦЕЛЕВА СИСТЕМА на Детска школа ХАБА

От: Илинор Публикувано: 18/07/2018 Пъти прочетено: 2396 Коментари: 1

“Детето играе, за да се развива и се развива, за да играе. Играта е практиката на развитие” С.Л.Рубинщайн

„Чрез образователните игри Хаба се разширява игровото пространство на децата в предучилищна възраст“ Доц.д-р Елена Събева

ХАБА е форма, метод, средство за педагогическо взаимодействие, посредством което се постигат следните цели:
Х-армония във взаимоотношенията
А-автодидактизъм (самообучение)
Б-орбеност и честна игра
А-социране към регламентирана с игрови правила дейност


Задачи:
1) Създаване на траен интерес у деца и възрастни (учители и родители) към образователните игри Хаба;

2) Развиване на емоционалната интелигентност у децата;

3) Формиране на умения за детерминиране поведението на децата в игровите правила и правилата за организацията на играта;

4) Създаване на условия  за споделяне на общата победа и загуба от играта;

5) Затвърждаване познанията на децата за околния свят- предметен и социален;

6) Стимулиране общуването между децата с цел взаимоопознаване и самопознание;

7) Възпитаване на хуманни взаимоотношения в процеса на играта (честна игра, толерантност, приемане на загуба, поздрав за победителя и др.)

Принципи:
- Равнопоставеност (Учителя участва като съиграч и съмишленик в играта, а не само като наставник);

- Идентичност (Всеки участник в Школата има привилегия да носи отличителни знаци на Школата);

- Отговорност (Отговорно отношение при спазване на игровите правила и опазването на игровия материал);

- Индивидуален подход (Съобразяване с индивидуалността и интересите на децата);

- Екипност (Открита комуникация, градивност и новаторство в съвместната работа на екипа – Педагози-Родители-Организатори-Институции).

*** Целевата система на Детската школа е одобрена от доц.д-р Елена Събева

Коментари

Напиши коментар