You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ХАБА - Илинор България

  • Вашата количка е празна!

ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО - ВЪЗМОЖНОСТ АКТИВНО ДА УЧАСТВАШ В ПРОМЯНАТА

ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО - ВЪЗМОЖНОСТ АКТИВНО ДА УЧАСТВАШ В ПРОМЯНАТА

От: Илинор Публикувано: 03/02/2019 Пъти прочетено: 139 Коментари: 0

Нашето Сдружение с нестопанска цел „Децата на България –Развитие и бъдеще” е учредено в обществена полза в посока ОБЕДИНЕНИЕ на гражданското общество, насочено към образованието и развитието на децата от 0-7 години, работа в естествена среда- учене чрез игра, стимулиране на творчеството, откриване на естествения потенциал и дарбите, които носят децата, връзка с родителите и др.

Желанието на нашият екип е стремеж към ПРОМЯНА на българското общество! Нашият екип вярва, че ще осъществи своята кауза в посока Образование, Ранно детско развитие и НИЕ ще дадем своята частица за изграждане на Родителския капацитет в България  - повече родители да бъдат по-добре информирани.  Вярваме и се стремим, работата ни да гради взаимодействията и взаимоотношенията –  Деца - Семейство - Детска градина. Обичаме децата здрави и щастливи и им помагаме за това!

Засега са направени четири стъпки, които НИЕ следваме:

1. Първата голяма стъпка, която правим в България е в посока развитието на децата и тяхното взаимодействие с деца, родители и педагози, а именно Детската школа „Играя, уча и творя с ХАБА”;

2. Втората стъпка е Създаване на Клубове за настолни игри за деца в България;

3. Третата стъпка е Изграждане на партньорства в България и увеличаване на Семейството на Сдружението – Ставайки част от екипа на НПО “Децата на България - Развитие и бъдеще“, нашите партньори могат да разчитат на подкрепата на целия организационен, икономически, юридически и педагогически екип, което ще спомогне да развиете своята стопанска дейност. НПО“Децата на България- Развитие и бъдеще“ и Детска школа „Играя, уча и творя с Хаба“ дава на своите партньори моментално разпознаване на марката.

4. Четвъртата стъпка е действия към постигане на ОСНОВНАТА и ГЛАВНА ОБЩЕСТВЕНА ЦЕЛ -  а именно, да намерим начин и пътя ЗА КАРДИНАЛНИ ПРОМЕНИ В ПОСОКА ЕКИПНОСТ И УСПЕШНО ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ В ГРУПИ.

През 2019 година целите, които ще следваме са:

1. Популяризиране на  Детската школа „Играя, уча и творя с Хаба” - Организирани групи деца се обучават от педагог следвайки одобрената Целевата система ”, създадена от доц.д-р Елена Събева. Детската школа се разпространява като допълнителна дейност в детските градини и е като стопанска дейност към Сдружението. Таксите, които родителите плащат покриват разходите за материали, труд, възнаграждение,популяризиране, информираност.

Постигнати резултати до момента:

През учебната 2017/2018 година Школата стартира в ДГ „Малина” Пловдив;

През учебната 2018/2019 година Школата се разпростра(засега в Пловдив, но осъществяваме партньорства и с педагози и директори из цяла България) , за да учи децата на екипност ;

2. Създаване на Клубове за настолни игри за деца из България

Постигнати резултати:

В края на 2018 година учредихме Първия клуб за настолни игри за деца „Каруба”. Клубът се намира в гр.Пловдив, кв. „Кичук Париж”. Дейността му е насочена към деца 3-6 години. В него се провежда Детска школа „Играя, уча и творя с Хаба”, отдават се игри под наем, има преференции за членове на клуба и за деца, посещаваши Школата.

3. Организиране на събития и търсене на партньорства с цел разпространение на информацията за полезността на децата да играят настолни игри с деца, както и в семейството 

4. Търсене на подкрепата на нови членове на Сдружението

5. Търсене на подкрепата на нови партньори, който да се присъединят към семейството на Сдружението 

ИМАМЕ НУЖДА ДА СЕ ИЗГРАДИ ИНФОРМАЦИОННИЯ САЙТ НА СДРУЖЕНИЕТО. Към момента е закупен домейна - www.zadecata.bg 

-------------------------------

Как да станете част от Семейството на НПО „Децата на България- Развитие и бъдеще“?

Първото и най-важно нещо е да имаш ЖЕЛАНИЕ, след което се преминават следните стъпки:

1. Запознаване се с Устава на Сдружението;

2. Попълване Заявление за членство;

3. Плащане еднократна Встъпителна вноска 50 лв. (за физическо лице)/100 лв (за юридическо лице);

4. Чл.внос 50 лв на година (за физическо лице) /100 лв (за юридическо лице)

5. Всеки член, който има възможност и желание да се включи и с труд с радост ще приемем и обсъдим! ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО Е ВЪЗМОЖНОСТ АКТИВНО ДА УЧАСТВАШ В ПРОМЯНАТА НА ОБЩНОСТТА, СРЕДАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА, ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА; След нас остават добрите дела, който сме направили или сме били частица от тях.

До тези, до които достигне това послание и пожелаят да са част от този екип- могат да се свържат с нас на radost@zadecata.bg или с Председателя на Сдружението - ТУК СА КООРДИНАТИТЕ

Коментари

Напиши коментар