You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ХАБА - Илинор България

  • Вашата количка е празна!

Ефективно ОБЩУВАНЕ между Деца и Родители

Ефективно ОБЩУВАНЕ между Деца и Родители

От: Илинор Публикувано: 05/07/2018 Пъти прочетено: 1557 Коментари: 0

ОБЩУВАНЕТО между родители и деца е труден процес, но не и невъзможен. Ефективното междуличностно общуване между родители и деца кореспондира с потребността от обич, доверие, разбиране.

Всички родители желаят децата им да бъдат спокойни и щастливи. Никой родител умишлено не се опитва да направи детето си страхливо, стеснително, нетактично или агресивно. И все пак, тъкмо в детството, много хора придобиват тези качества. Те не успяват да изпитат чувство на сигурност, на уважение към себе си и към другите.

Всеки родител обича детето си. Но обичта означава да бъдеш с детето си, докато се убедиш, че то вече умее да взема правилни решения. 

Родителите искат децата им да бъдат учтиви, а те проявяват грубости, да бъдат отговорни, а те не са такива, да бъдат щастливи, а те не са.  Някак си несъзнателно ние, възрастните, като че ли показваме по-лесно раздразнението и гневът, отколко обичта си към децата си.  Обичта означава нещо повече от това да се грижиш за детето. Тя е свързана с това да останеш до него и да споделиш неговото щастие, успехи, неуспехи и разочарования и да го подкрепиш в реализирането на най-трудните му избори, дори когато не си съгласен с тях.


Седем истини относно родителството:

1. Да си родител не е лесно!

2. Да сме ефективни и успешни родители се учим всеки ден!

3. Децата са нашите най-големи учители!

4. Нужно е да се отнасяме с любов и благодарност към нашите деца!

5. Нужно е да се вслушваме в своите деца! Да усещаме и разбираме техните потребности, да успяваме да се чуваме взаимно!

6. Отнасяйте се с уважение към децата си! При общуването с тях, разговаряйте като равнопоставени. Необходимо е в разговора помежду ви да изградите и заслужите доверието и уважението им.

7. Всеки един родител е нужно да е част от живота на своето дете! За да се докосне до своето дете, всеки родител е необходимо да отделя специално време, в което да разговаря за тревогите и мечтите му, за случките, които са му направили впечатление, за приятелите му и др.

В това забързано ежедневие колко от нас, като родители се спират за миг и осъзнато си задават въпроси като: “Успявам ли да чуя моето дете?”, “Добра ли е комуникацията между нас?”, “Какво не ни достига?” и Какво може да се промени в комуникацията, за да е по-успешно общуването между Дете-Родител?” 

В ефективното общуване между хората не е важно само какво ще кажеш, но и как ще го кажеш.(Има и притча за това) ....Един източен цар сънувал заплашителен сън. Той сънувал, че му падат всички зъби един след друг. Обезпокоен, повикал своя гадател, който изслушал внимателно съня и се обърнал към царя: "Трябва да ти съобщя една тъжна вест. Така, както губиш на сън зъбите си един след друг, така ще загубиш всичките си подчинени." Тълкуването ядосало много царя. Той заповядал гадателят да бъде хвърлен в тъмница. Тогава накарал да повикат друг гадател, който също изслушал съня и казал: "Аз съм щастлив да ти съобщя една приятна вест. Ти ще станеш по-стар от всички свои приближени и ще ги надживееш.".    Царят се зарадвал и го възнаградил богато. Царедворците били много учудени. "Ти всъщност не каза нещо по-различно, от твоя беден предшественик. Защо тогава той беше наказан, а ти - щедро възнаграден?" - попитали те. Гадателят отговорил: "Ние двамата еднакво възприехме съня, но в живота важно е не само какво ще кажеш, но и как ще го кажеш."....

Да се разговаря със децата е истинско изкуство. Техните послания са толкова добре кодирани, че за възрастния човек е трудно да ги разшифрова.

Родители, научете децата си да споделят. Създавайте взаимоотношения на взаимно доверие и зачитане на различията.


ПРАВИЛО 1 за ефективно общуване: БЪДЕТЕ АКТИВНИ И ТЪРПЕЛИВИ СЛУШАТЕЛИ!

Родителят е нужно да създаде атмосфера на доверие и приемане, добронамерено да предразположи детето към не притеснително и открито общуване. Препоръчително е ние, като родители да разкажем на своите деца как е протекъл нашия ден, какво сме преживяли, как сме се чувствали и т.н.

Когато детето започне да споделя, е нужно да имаме търпение да го изслушаме, като вземем активно участие в разговора помежду ни. Важно е при разговора с детето, родителят да има пълно присъствие.

ДОБРИЯТ РОДИТЕЛ ПРЕДИ ВСИЧКО Е ДОБЪР СЛУШАТЕЛ.Важни елементи при умението ни да слушаме е вниманието и окуражаването. Освен думите, от голямо значение са начинът, по които седим, движенията ни, жестовете, усмивка, мръщене, свиване на ръцете и др. Родителят трябва да се опита да види проблема с очите на своето дете. Слушането е сложно умение, на което човек може да се научи.

Родителят може да помогне за постигането на емоционална стабилност на децата си чрез АКТИВНОТО СЛУШАНЕ

 Колкото по-добре слушаме това, което ни казват децата, толкова по-добре ще ги разбираме. Слушането е труден процес. 

ПРАВИЛО 2 за ефективно общуване: ЗАДАВАЙТЕ ПРАВИЛНИТЕ ВЪПРОСИ!

Следващото значимо умение при общуването с децата е ЗАДАВАНЕТО НА ВЪПРОСИ. Има различни начини на задаване на въпроси. И всеки един от тях би провокирал някаква реакция. Един неподходящо зададен въпрос може да доведе до гняв и негодувание. Но задаването на въпрос би могло също и да постави взаимоотношение на основата на доверие и подкрепа. 

    Ефективният родител умее да задава въпроси, на които не може да се отговори само с "да" и "не". Този тип въпроси се наричат ОТВОРЕНИ и обикновено започват с "Как…","Какво….". Използването на думата "защо" при задаването на въпроси поставя детето в защитна позиция и го кара да се чувства, сякаш трябва да оправдава чувствата и действията се. Въпросът "Защо?..." не е особено подходяща формулировка, когато се интересуваме от чувства, мисли, мотиви и подбуди. Насърчавайте детето си да описва своите чувства, мисли и причините, които го разстройват. Задавайте отворени въпроси от типа:     - Как се чувстваш по повод на това, което се е случило?    - Какво точно стана?    - Как ти въздейства ?    - Каква беше твоята реакция?    - Как мислиш, че трябва да постъпиш?    - Какви идеи би предложил за преодоляване на проблема?    - Как ще обясниш ситуацията?    - Разкажи ми, какво се случи?

ПРАВИЛО 3 за ефективно общуване: ПОМАГАЙТЕ НА ДЕЦАТА СИ ДА ПРАВЯТ ИЗБОРИ! 

Друг важен момент е детето да се ангажира с предлагането и избирането на решение за преодоляване на проблема.

Когато показваме разбиране и съчувствие има по-голяма вероятност децата ви да разберат грешките си и да се поучат от тях. Опитвайте се да сключвате споразумения. Не очаквайте, че децата винаги ще изпълняват поетите обещания, но когато виждат, че вие държите и спазвате обещаното пред тях, постепенно ще формират точност и ангажираност.

Контролирайте собствените си емоции. Гневът е лош съветник и не би решил никакъв проблем, точно обратното би го задълбочил.

Много родители смятат за свое задължение да решават всички проблеми вместо децата си. Тази позиция, както и противоположната, че децата трябва да решават проблемите си сами са крайни и не ефективни.

Нека децата да знаят, че при даден проблем съществуват много варианти на решение. Всяко едно решение би довело до определени последици. Когато говорим с децата за различните варианти и техните последици, те по-лесно ще могат да направят своя избор. 

По-добре е да се правят грешни избори, отколкото нищо да не се прави. 

При грешен избор могат да се анализират грешките и това да се превърне в натрупване на опит, който да се трансформира в знание. 


В заключение: Човек може да общува не само с другите, а и със себе си. Това е умение, което се запазва през целия живот и от него зависят позитивните или негативните мисли и нагласи, самооценката, убежденията, увереността и т.н.

Източник: книгата на Камелия Мирчева, "Как да избегнем войната с децата си"Свързани постове

Коментари

Напиши коментар