You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ХАБА - Илинор България

  • Вашата количка е празна!

Макаренко, Tеория за семейно възпитание - актуална и днес

Макаренко, Tеория за семейно възпитание - актуална и днес

От: Елеонора Георгиева Публикувано: 23/05/2020 Пъти прочетено: 342 Коментари: 0

 „Да помогнеш на родителите да се огледат, да мислят и да отворят очите си за възпитанието на своите деца е нашата скромната задача“

А.С. Макаренко


Моят личен опит като родител ме научи вечно да търся, да чета, да се самообучавам, осъзнавайки и анализирайки информацията, до която съм достигнала. Всеобща истина е, че света не е измислен от вчера. Въпреки, че многобройните поколения преди нас са подреждали живота си според тяхното време, ние има какво да научим от тях, да възприемем, да оспорим и оборим, да надградим и да приспособим към нашите условия на живот. Просто го дължим на следващите поколения.


Антон Макаренко е един от моите учители - украинец по произход, педагог по образование, хуманист по призвание и писател по вътрешно убеждение и желание.

Макаренко е първият, който разработва и прилага теория и методика за възпитание в колектив чрез съчетаване на трудова и учебна дейност. Явно не е случайно, че аз, като Основател и главен координатор на Школата и Клубовете за настолни игри, заедно с екипа, с който работим, сме достигнали с децата да се работи в малки групи и да се изгражда „колективизма“, който в годините загърбихме! Т.нар.екипност. Честно наблюдаваме всеобщия проблем в България с персонала в институции, в бизнеса, трудното синхронизиране на различните характери на хората, работещи в отдели на предприятия и фирми! Как може да се работи за подобряване на тази ситуация?..Има просто решение – Да създаваме тези навици у децата още в ранните детски години. Именно това е заложено в целевата система на Школата за настолни игри, в която обучаваме децата:

- да развиват навици да се синхронизират и работят в малка група;

- да спазват правила;

- да мислят;

- да формират търпението;

- да приемат загубата;

- да развиват умения за концентрация, внимание и памет


Често срещаме деца, които искат да посещават Школата за настолни игри в детските градини в Пловдив, но родителите им не ги записват! Във времето осъзнах, че е нужно да работим не само с децата, но и с родителите, за да може да говорим все повече за това и да се осъзнае от повече хора тази отговорност какво е да си родител.


Ще се върна пак към Антон Макаренко и неговата теория за семейно възпитание:

На тази теория той посвещава серия от четири тома "Книга за родителите". В своите книги Макаренко описва множество житейски ситуации, конфликти и семейни неразбирателства, след което ги обяснява и анализира, надявайки се, че "читателят ще намери полезни отправни точки за собственото си активно педагогическо мислене". Чувството за собствено достойнство, ролята на бащата в семейството, значението на парите в семейството, авторитетът на родителите и техните взаимоотношения, половото възпитание и майчината обич - това са само част от въпросите повдигнати в неговите книги, от които са вдъхновени няколко поколения родители.

Препоръчвам тези книги като наръчник за родителя! На мен лично много са ми е помогнали!


Ето някои от най-важните правила за семейно възпитание на Макаренко (живял и творил в периода 1888 – 1939 година), които са много актуални и за нас днес като родители. Въпреки, че мнозина свързват името на Антон Макаренко с прекомерна строгост, но той е считан за най-влиятелния педагог в историята, заедно с Мария Монтесори.


1. Правилното възпитание е много по-лесно от превъзпитанието!


2. Семейството е колектив от равноправни членове, но родителите управляват семейството, децата сe възпитават в него!

Tвърдението за пълно равенство е измама. Детето има нужда да бъде възпитано от възрастните, за да се оформи като зряла съзнателна личност.


3. Не можете да се ограничавате до едно дете, защото грижата за него може да надвиши полезна норма

Относно присъствието на братя и сестри, като фактор в семейното образование, Макаренко твърди: „Ако семейството има по-големи и по-малки деца, между тях се установява преживяване на любов и приятелство в най-различни форми. "


4. Ние сами правим този свят. Включително и нашите деца. Ще бъдем равни на егоизма, ще научим децата само да се състезават - ще организираме ада на Земята. Трябва да решите целите на възпитанието: Ще стане ли вашето дете пълноправен гражданин, ще мисли ли за други хора, за страната, за човечеството или „само по себе си“ ще е просто „родителско щастие“?

„Децата растат и съдбата на света става тяхна съдба“.


5. Поведението на родителите и личния им пример са решаващ фактор във възпитанието на детето

„Никакви рецепти няма да помогнат, ако има големи недостатъци в личността на възпитателя.“, твърди Макаренко.


6. Най-важните качества при работа с децата: сериозност, простота и искреност

Разчитайте на тези три качества и процесът на обучение ще бъде успешен и ще донесе радост.


7. Не трябва да има оранжерийно образование, детето трябва да се научи да се противопоставя на негативните влияния

Добрият родител е нужно да разбере и да признае, че в средата на детето има негативни влияния. Неговата роля и задача е да обясни, да насочи детето навреме и ако е необходимо, да спре тези влияния. Но без да създава"перфектна чистота".


8. Ключът на възпитанието е добрата организация. И винаги придружено с много ЛЮБОВ!

Добрата организация помага да държим под око всеки малък детайл. Малки неща се случват постоянно, всеки ден, всеки час; малките детайли съставляват живота. Възпитанието изисква по-скоро да ползвате времето си разумно, отколкото просто да разполагате с него.

Животът на семейството, разказите за всички малки неща, за всички аспекти на живота от бебето до тийнейджъра..всичко това има важна роля в семейното възпитание на нашите деца.


9. Не налагайте вашата помощ, но бъдете готови да помогнете.

Помощта на родителите не трябва да бъде налагана и досадна. Понякога децата трябва да бъдат оставени сами, за да се научат как се преодоляват предизвикателства и решават проблеми. Нашия стремеж като родители е да поддикваме децата да се развиват. Никога не бива да позволяваме да се чувстват объркани или отчаяни. Наша задача е да ги подкрепим, да усетят нашето внимание, но още по-важно е да усетят нашата вяра в тях.


10. Не можем да научим едно дете как да бъде щастливо, но може да го възпитаме по начин, който ще го направи щастливо.Да си родител е най-хубавото нещо на света, но е и най-голямата отговорност. Родителството е много дълбока и всеобхватна тема.

Децата ни имат нужда от свобода, в която да намерят себе си и да изразят своя потенциал, но в ранна възраст те имат нужда и от правила и напътствия от наша страна, които са ключов фактор в тяхното възпитание. Настояшите деца са много свободолюбиви, с лекота сърфират с модерните технологии, но те са си деца и не могат да се справят в този свят сами, макар да жадуват живот без правила. Имат нужда от подкрепата на нас възрастните – да ги научим и да ги възпитаме, да ги научим на отговорност!

Но преди това, ние е нужно да осъзнаем тази отговорност- отговорността да си родител!


ЗА ДА ОТГЛЕДАТЕ ЩАСТЛИВИ ДЕЦА, БЪДЕТЕ ЩАСТЛИВИ РОДИТЕЛИ! 

„Любовта е най-великото чувство – тя създава чудеса, създава нови хора и формира най-големите човешки ценности.“ А.Макаренко

Свързани постове

Коментари

Напиши коментар