You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ХАБА - Илинор България

  • Вашата количка е празна!

Игрите Хаба дават възможност на децата за избор, а собственото решение е важно за реалния живот

Игрите Хаба дават възможност на децата за избор, а собственото решение е важно за реалния живот

От: Бистра Чиприянова Публикувано: 15/04/2021 Пъти прочетено: 803 Коментари: 0

Интервю на Бистра Чиприянова - Главен учител ДГ"Мики маус" Габрово пред в-к "100 вести",  Бояна Пенчева

Бояна Пенчева, 100 вести

В детска градина "Мики Маус" - Габрово започна дейността си първата Школа за настолни игри Хаба. Миналият месец се проведе въвеждащо обучение на школата за педагози от детската градина. Школата е първа за Северна България и е последовател на апробираната методика на доц. Елена Събева от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Игрите Нава (Хаба) са немски, екологични, настолни игри, подходящи за различни възрасти. Поначало настолните игри са немска култура. Те са се появили като инструмент, който сближава семейството. В последните години има ренесанс на настолните игри както и в световен мащаб, така и в България. 

Могат да се играят в детската градина и в семейна среда, но е добре да има помощ от родител и педагог.

Акцентът при структурирането и дейността на Школата е върху възможностите за използването на тези игри в прекия учебен процес и за работа с групи деца, които нужда от коригиране на поведението, от контрол на емоциите, изразяване на чувствата и другиму, коментира Бистра Георгиева - Чиприянова, главен учител в детска градина "Мики Маус"  и представител на настолните игри Хаба за Северна България. Не в търговския смисъл, а като разпространяване на методиката. 

В условията на социална дистанция предимствата на ХАБА са, че може да се играят в малки групи, дават възможността за индивидуален и диференциран подход към децата, за формиране на търпение и спазване на правила, за изграждане на глобален поглед към света, за работа в екип, отговорност и забавление.

На какво ни учат игрите и защо е добре да започнат с ръководител, разговаряме с г-жа Чиприянова:

- Г-жо Чиприянова, Вие сте признат педагог новатор и неуморно следвате съвременните тенденции в  предучилищното възпитание. сега се заемате със сложна задача - да разпространявате и доказвате ползите от настолните игри в епохата на компютърните. Да започнем от конкретните игри - Хаба. Защо точно те?

- Игрите Хаба са в България от 5-6 години. Те са настолни, екологични, модерни, могат да се играят в малък екип, в група от различни възрасти, дори с голяма разлика в годините. Могат да се използват и в семейството и в детската градина и на всяко място, където има детско общество. Настолните игри Хаба имат огромен образователен потенциал в предучилищна възраст, развиват много полезни и разнообразни умения.  

- Кое е различното при Хаба? Общата представа за настолна игра е разчертан картон върху масата, местене на зарчета... и 

- Настолните игри Хаба могат да се включат при пряката дейност на педагога, при педагогическото въздействие. Това се забелязва за пръв път от доц. Д-р Елена Събева от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тя абробира в детска градина и проверява на практика какви са възможностите, защо интересът на децата е толкова голям към игрите Хаба и могат ли да бъдат използвани в пряката учебна дейност. Също в организирана игрова дейност. 

И още разлики - игрите Хава дават възможност всяко дете да бъде равнопоставено, отговорно, да има индивидуален подход към него, да има открита комуникация. Това са неща важни и необходими за развитието на всеки индивид. 

Нещо много характерно, което ми е любимо, е че Хаба дават непрекъснат избор в проблемна ситуация. Обикновено във всеки един ход в някои от вариантите на игрите се дава възможност да избираш в две посоки – не само посоки като игра, но и като избор на това, какво да направиш. Да бъде обикновен ход или избор от действия. Това е ситуация, която много често се случва и в живота, нали?

Игрите са лесни за обясняване и бързи за разиграване, но не са съвсем елементарни. Необходимо е да бъдат разучени, да бъдат започнати с ръководител. 

Най-същественото за педагозите и за практиката, абробирана от доц. Събева, е това, че могат да бъдат включени в образователния процес. 

През 2016-2017 година 12 игри Хаба бяха апробирани при 500 деца от пет детски градини в  Пловдив и Пазарджик под ръководството на доц. Събева.

При анализа се установява, че 399 деца, участвали в извадката разбират тези игри, което е приблизително 80% от участниците в изследването. Към дизайна на играта интерес проявяват 100% от децата, а именно 500 деца участвали в извадката, към игровото действие проявяват интерес 428 деца. Повечето от половината спазват правилата на играта. При над 70% се постига устойчивост на вниманието, а именно 357 деца.

Игрите са атрактивни, формират определена устойчивост на вниманието. Най-вече – децата се научават как да реагират при загуба. 

При Хаба децата проявяват и въображение. Близо 1/3 от децата, а именно 192 деца предлагат варианти на игра, 167 от децата се опитват да променят правилат ас чужда помощ.  При 141 деца се регистрира "липса на творчество". 

Могат да се изпозват и за социализиране. Настолните игри дават точно това – време с приятелите очи в очи. В компютърното ни време всеки се е затворил, пред екрана, сам, а настолните игри дават  връзка, контакт с друго дете, с приятел.

При апробирането са проучени всички законови съобразности, за да могат да бъдат включени в образователния процес в съответствие с държавните образователни изисквания и  образователните направления, в които могат да бъдат ползвани. 

Тази апробирана практика завършва с една мини методика, която дава възможности и насоки как точно да бъдат използвани игрите Хаба, на кой етап и по какъв начин в работата на педагога.

Изводът е, че трябва да се работи в определена школа, която да даде възможност на педагозите да разберат как методически да ги използват. И в същото време игрите да бъдат поставени в различни системи за конфигурация (не само по възраст), за да могат да коригират или компенсират определен дифицит. Тоест да катализират определена дейност на детето, за да може то да се развива в определена посока. 

Например може лесно да се работи с деца със специални образователни потребности. При тях е много важно в определен момент да се прикове вниманието. Има и моменти, в които трябва да се работи за емоционалната активност. Децата трябва да се научат да губят, да разбират загубата, за да могат да извлекат поуки от нея и да продължат напред. 

Хаба дава възможност да се адаптират децата – в малките групи има възможност да се разбере конкретната потребност от конкретната дейност на всяко дете. И в това време, когато сме изолирани социално, има възможност това да се случва, тъй като в школата играещите групи са от 5 – 8 деца.  Те могат да бъдат с определен брой занимания. В малките групи са 8 – 10 заниманията, за по-големите заниманията са 10 – 12. Тези игри могат да бъдат структурирани спрямо изискванията на играещата група. Ако в едната група игрите са свързани с емоционалната интелигентност, в друга трябва да са насочени към задържане на вниманието. Трета група може да са деца, които са срамежливи, по-трудно се изявяват, трябва да им се даде възможност да намерят своето „аз“, да общуват и комуникират.

- Какво направихте до тук конкретно с настолните игри Хаба?

- Бих искала да подчертая, че не говорим за търговската страна на въпроса. Игрите се продават в книжарницате – те са много и разнообразни. Могат да бъдат поръчани и доставени. Вече има в детските градини, включително и в Габрово, и вероятно колегите ги използват. 

За да бъдат включени в обучението и в школа, ние направихме проучване и се свързахме с представителя на Хаба за България Елеонора Георгиева. Представител за Северна България вече съм аз. 

Школата ще работи в две направления: за обучение на педагози и за организиране на групи деца, усвояващи игрите Хаба. „Играя, уча, мисля  и творя“ е девизът, който ще ръководи екипът на Школата и ще следва проекта на сдружение „Децата на България – развитие и бъдеще“. Проектът предоставя услугата "Школа за настолни игри за деца" като допълнителна дейност в детските градини в Пловдив

Работата в обучителния процес също има определена методика. Тя също се предлага, но не може да бъде задължителна, защото това зависи от личния творчески потенциал на всеки педагог. Тук на преден план излиза мотивацията.

От една страна  е много важно прилагането на разнообразни иновативни подходи, на различни техники и практики в работата с децата. От друга – ако педагозите желаят да се включат в тези школи, могат да се обърнат към мен или към Председателя на Сдружението "Децата на България - Развитие и бъдеще" (по-долу са координатите). Могат да получат конкретна методика и обучение.

Тъй като в момента тече процес на лицензиране на самата организация, която да дава квалификационни кредити, тази година може да бъде използвана вътрешната квалификация. Следващата година фирмата ще бъде лицензирана към МОН, ще се дават квалификационни кредити и това ще мотивира педагозите – този начин на работа ще им се зачита и в пряката дейност към атестацията.

- На практика в "Мики Маус" е първата Школа в Северна България? 

- В детската градина  направихме първото обучение за педагози. Колегите се запознаха с игрите като цяло и с конкретната им функция в образователния процес. Започна школа за разучаване на Хаба в едната от групите. 

Искам да подчертая, че работата в школата е допълнителна дейност. Ако педагогът работи, трябва да е в допълнително време. Игрите са трайни, добре направени, могат да бъдат натрупвани. Хубаво е да се играят по няколко игри в групите. Обикновено сюжетите са съвременни, персонажите – също, те са от съвременни анимационни игри или филми, които са познати, близки на децата. Те ги приемат с голямо желание и неволно се фокусират върху правилата. 

Всъщност разиграват самите персонажи –   пирати и принцеси, еднорози и кончета, дракони и коли, духчето Каспър... Всички тези игри дават възможност на детето и като игрово въображение  да усвои правилата без самото то да го осъзнава.

Преди година и половина проучвахме нещата, направихме среща с Елеонора Георгиева от Пловдив, представител на Хаба за България и Председател на Сдружение "Децата на България -развитие и бъдеще". Ползваме методиката на доц. Събева, повтаряме, влагаме и нови неща.

Бояна Пенчева, 100 вести

Снимки от Школата в Габрово:


За връзка с нас и с желание да се включите към нашия екип:

Свързани постове

Коментари

Напиши коментар