You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ХАБА - Илинор България

  • Вашата количка е празна!

Организация на педагогическа ситуация- настолни игри с открити правила

Организация на педагогическа ситуация- настолни игри с открити правила

От: Илинор Публикувано: 23/03/2019 Пъти прочетено: 3443 Коментари: 0

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИТУАЦИЯТА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА

НОВА НАСТОЛНА ИГРА С ОТКРИТИ ПРАВИЛА

 

Първи етап

Представяне на играта и обучение на правилата.

Учителят показва и изяснява правилата на играта. Работи се на фронтален принцип с всички деца от групата.

Стъпки на обучение:

-         Назоваване на играта и коментар;

-         Запознаване с игровото съдържание

-         Обяснение на правила на играта;

Втори етап

Показ на игровия процес. Учителят прави показ на игровите действия, реализирайки хода на играта с предварително подготвени за целта деца, като негови съиграчи. Останалите деца са в позиция на наблюдаващи.

Трети етап

Смяна на ролите /наблюдателите стават игрови партньори/

Педагогът приканва деца, които искат да участват в играта. Идва момент, когато учителят преминава в позиция на наблюдаващ.

Четвърти етап

Пряко участие в играта на всички деца. /Упражняване на правилата на играта от всички деца/.

Стъпки:

1.     Организация на средата /Средата предлага повече комплекти от тази игра, така че да се включат повече деца.

2.     Децата си избират игровите партньори и се оформят игровите екипи, съобразно броя на настолните игри, с които разполага педагога. Обучените деца, които добре познават правилата на играта, стават водещи в оформените игрови екипи. Те са в помощ на педагога, който  съблюдава протичане на игровия процес и спазването на правилата.

3.     Поздравления за победителите и оценка на игровото поведение на децата, съчетано със самооценката на детето.


ОРГАНИЗАЦИИ НА СИТУАЦИЯ

за затвърдяване на игрови правила на разучени вече

с настолни игри с открити правила

 

След разучаването на 3 игри може да се премине към игра по избор.

Следват се следните етапи:

1.     Припомнят се правилата на разучените три игри.

2.     Осигуряване възможност на детето за самостоятелен избор на игра и игрови партньор.

3.     Оценка и самооценка на игровото поведение на детето.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИТУАЦИЯ, съчетаваща нова с познати на децата игри

Етапи:

1.     Въвеждане на новата игра, като се спазват първите два етапа при въвеждането на нова настолна игра с открити правила, а именно – обяснение и показ.

2.     Дава се право на детето да избере с коя игра ще започне /с нова или разучена вече игра.

3.     Ситуацията предвижда и момент на размяна на игрите и игровите партньори.

4.     Оценка и самооценка на игровото поведение, в контекста на правилата на играта и проявен игров морал.

-----------------------------------------------

Настолните игри с открити правила са средство за организиране на децата за постигане на следните цели:

Х-армония във взаимоотношенията

А-даптация към света

Б-орбеност и честна игра

А-симилиране и спазване правилата на игрите, достигане до автодидактизъм

Настолните игри с открити правила са отлично педагогическо средство за:

1.     -  детерминиране на поведението на детето на определени правила;

2.     -  обогатяване познанията на детето за околния свят;

3.     -  формиране на умение за самостоятелен избор и поемане на отговорност;

4.      - развиване на умения за работа в екип, за съгласуване на действията с другите

5.     -  възпитаване на адекватна емоционална реакция при загуба и победа на игра.

 

Изготвено от Доц.Д-р Елена Събева,

Катедра „Предучилищна педагогика”,

ПУ ”Пайсий Хилендарски” гр.Пловдив


Свързани постове

Коментари

Напиши коментар