You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ХАБА - Илинор България

  • Вашата количка е празна!

Отказ и Рекламация

Извадка от Условията за пазаруване

Глава Й. Отказ от закупена стока
1. Потребителят има право да се откаже от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката, в случай че дадената стока е във вида, в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални етикети, целящи да установят разопаковането или употребата на стоката. 

2. Потребителят трябва да информира ИЛИНОР за решението си чрез форма ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ (в секция ИНФОРМАЦИЯ най-отдолу на сайта haba.ilinor.bg)

3. Потребителят следва  да изпрати или предаде стоките обратно на ИЛИНОР  без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от получената стока.

4. В този случай ИЛИНОР ще възстанови на потребителя заплатените от него суми по банков път, като се приспаднат направените транспортни разходи, ако има такива, но не по-късно от 20 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката. За да извърши ИЛИНОР възстановяването на заплатената сума е необходимо клиентът да съобщи номера на банковата си сметка, като е задължително той е да е титуляр по сметката.
При връщане на закупена стока по желание на клиента, съгласно чл. 55, ал.1 от ЗЗП, транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. 

В случай, че клиент иска отказ, а е ползвал безплатна доставка, при възстановяването на сумата от стойността на продуктите се подважда стойността на транспортната услуга, която е обявена в ел.магазин, в случая 5 лв (за цялата страна България). ИЛИНОР възстановява стойността на върнатата стока според употребата (изхабяването) и от страна на потребителя:
а) Ако стоката не е разопакована/употребена и търговския и вид не е нарушен по какъвто и да е начин – ИЛИНОР  възстановява сумата, на която стоката е закупена от потребителя. 
б) Ако потребителят е разопаковал/употребил изцяло или частично поръчаната стока, с което е намалил пазарната и стойност, ИЛИНОР  възстановява намалената стойност на стоката. Намаляването на стойността в следствие на нарушена опаковка, употреба или нарушен търговски вид под каквато и да е форма се определя за всеки случай индивидуално, след получаване на стоката в офиса на ИЛИНОР. 
3. При констатация на дефектна стока –виж Рекламация

 

Глава К. Рекламация
Предявяване на рекламация от потребител може да бъде извършено единствено чрез e-mail, изпратен на online@ilinor.bg чрез форма ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ (в секция ИНФОРМАЦИЯ най-отдолу на сайта haba.ilinor.bg), в която задължително да фигурират следните данни :
1. Дата на предявяване на рекламацията - ще се счита датата на изпращане на писмото.
2. Описание на естеството на предявената рекламация, може да представите и снимков материал.
3. Име, номер на поръчка, адрес и телефон за контакт с потребителя-предявител

Клиентът има ангажимент в срок до 3 дни да огледа стоката и в случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, да ни уведоми и да го върне с ненарушена опаковка (касова бележка, гаранционна карта и етикет) за сметка на ИЛИНОР, а ние да му изпратим същия, при липса на такъв - равностоен на закупения продукт. Замяната се съгласува с клиента, а при несъгласие за замяна на клиента се възстановява заплатената сума по банков път не по-късно от 20 дни, считано от датата на рекламацията. В този случай транспортните разходи са за сметка на ИЛИНОР.
В случаите на проявил се дефект при употреба за стоки в гаранция съгласно чл.112 и чл. 113 от ЗЗП, клиентът е необходимо да изпрати на ИЛИНОР продуктите с ненарушена опаковка (вкл. касова бележка), като транспортните разходи са за сметка на ИЛИНОР. При основателна и уважена рекламация, удовлетворяването по нея ще се извърши по желание на потребителя чрез възстановяване на изплатената сума по банков път или замяна на съответния артикул.
Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.