You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ХАБА - Илинор България

  • Вашата количка е празна!

Условия за пазаруване

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт haba.ilinor.bg се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Натискайки отметката „Прочел съм и съм съгласен с условията за пазаруване " и завършвайки процеса на поръчка на стоки, Вие заявявате че сте запознати и приемате всички правила като потребител на ИЛИНОР, отговорен сте за вашите покупки и се съгласявате да спазвате всички условия за ползване на електронния магазин.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "БОНОИЛ СТРОЙ" ЕООД (наричан по-долу ИЛИНОР) от една страна и Потребителите на електронни интернет страници, намиращи се на домейн haba.ilinor.bg (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват търговски услуги, предлагани от "БОНОИЛ СТРОЙ" ЕООД (наричани за краткост Услуги). 

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на
haba.ilinor.bg (с изключение на линка към настоящите Условия за пазаруване)  Потребителят се съгласява и изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Условия за пазaруване. 

Данни за собственика на магазина haba.ilinor.bg:

- Наименование на Доставчика: „БОНОИЛ СТРОЙ“ ЕООД, който е собственик на търговската марка ИЛИНОР е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България
- Седалище и адрес на управление: България, с.Марково, 4108 ,обл Пловдив, ул. Извън регулация 1
- Данни за кореспонденция: : България, с.Първенец, 4110 ,обл Пловдив, ул. Извън регулация 1,  еmail: online@ilinor.bg, тел. 0893 301580;
- Ид. номер по Булстат: 202050071; ДДС Номер: BG202050071

 

Глава A. Условия за използване на Сайта на haba.ilinor.bg
1. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че услугите  и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че ИЛИНОР не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. 
2. За да използва Сайта, Потребителят трябва да има достъп до устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури достъп до Интернет мрежата ИЛИНОР само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

Глава Б. Задължения на потребителя при регистриране
Регистрацията на сайта е напълно безплатна и доброволна. Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно, без да е необходима регистрация.

1. Предвид ползването на Сайта на ИЛИНОР, Потребителят се съгласява: 

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); 
б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. 

2. В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, ИЛИНОР има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. 
3. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, ИЛИНОР уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 

Глава В. Kонфиденциална политика на ИЛИНОР. Защита на лични данни.

1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на ИЛИНОР при ползване от на Сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни. 
2. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от ИЛИНОР по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на ИЛИНОР
3. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от ИЛИНОР за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във всички сайтове на „БОНОИЛ СТРОЙ“ ЕООД. 
4. ИЛИНОР изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. 
5. ИЛИНОР си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 

Глава Г. Достъп, потребителско име и парола, сигурност

1. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на ИЛИНОР, след като извърши процеса на регистрация. 
2. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпа до които се извършва с неговите потребителско име и парола. 
3. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно ИЛИНОР за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността. 

Глава Д. Представяни стоки и услуги на Сайта
1. Всички, посочени на сайта, цени са в Лева с включен ДДС. Представени в сайта цени на продукти са крайни за 1 брой и включват всички данъци и такси. Цените са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като ИЛИНОР си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. 

Цената за доставката е посочена отделно, ако изрично не е упоменато, че е безплатна.
2. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина продукти, включително, но не само: начин на употреба, характеристики, инструкции и т.н., е предоставена от производителя на съответния продукт, като ИЛИНОР не носи каквато и да е отговорност при невярно, неточно или неправилно представена информация, както и информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки. 
3. За всяка поръчка, Вие получавате телефонно обаждане за потвърждение. Моля преди потвърждение на поръчка уточнявайте въпросите, които Ви касаят с представителя на Илинор, който ще се свърже с Вас. ИЛИНОР не носи отговорност при промяна на снимковите и технически данни в сайта. 
4. Оn-line системата за покупки през сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката. Имайки предвид  динамиката в стокооборота е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи, ИЛИНОР потвърждава срока за доставка на съответния продукт и ще се синхронизира в комуникацията с Потребителя.

 5. ИЛИНОР има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като ИЛИНОР не поема отговорност да ги актуализира. В това число, публикуваната на Сайта информация за характеристиките и съставите на предлаганите продукти е актуална към момента на публикуване и ИЛИНОР  не носи отговорност, ако междувременно производителите внесат промени в тях. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Глава Е. Закупуване на стока, представена в haba.ilinor.bg
1. Всеки потребител, които е съгласен с Условията за пазаруване на настоящия сайт има право да поръчва стоки и услуги, представяни от ИЛИНОР. При правене на поръчката, Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. 
2. По всяко време преди завършването на поръчката, Потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

3. При направа на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения със ИЛИНОР, касаещи конкретната покупка и покрити от Условията за пазаруване. Поръчката се смята за направена:

а) за потребители, пазаруващи за пръв път - при потвърждаване на направената поръчка, следвайки инструкциите в Сайта; 
б) за потребители, пазаруващи повече от веднъж - при направата на поръчка.

4. ИЛИНОР има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, ИЛИНОР има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. 
5. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

6.МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ БЪРЗА ПОРЪЧКА. В рамките на 24 часа в работен ден , представител на ИЛИНОР ще се свържи с Вас за потвърждение!

 

Глава Ж. Обработка на поръчките
При извършена заявка от сайта haba.linor.bg, потребителя получава уведомление, че поръчката е приета на посочения при регистрацията имейл адрес. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение.

Поръчки приети и потвърдени до 07:00 часа се обработват и се изпълняват на същия работен ден, а поръчки приети след 07:00 часа се обработват и се изпълняват на следващия работен ден. Поръчки приети петък следобяд, събота, неделя или в неработен ден се изпълняват в първия работен ден след това. При обработка на поръчката наш служител се свързва с клиента за потвърждаване и уточняване ако има нужда.

Поръчката остава за изпращане за следващия работен ден:

- ако не успеем да се свържим с клиента за потвърждение до 11,30 на текущия ден 

- ако клиента направи промени или допълнения по телефона, на това, което е заявил в поръчката

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМА НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И СТОКАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНА СПРЯМО ОБЯВЕНИТЕ СРОКОВЕ -  ИНФОРМИРАМЕ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНА/ПО МЕЙЛ И СЕ СЪОБРАЗЯВАМЕ С НЕГОВОТО РЕШЕНИЕ - ДАЛИ ДА ИЗЧАКА ИЗПРАЩАНЕТО ИЛИ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ПОРЪЧКАТА.

Ако продукта не е наличен, Представител на ИЛИНОР ще се свърже с Вас чрез телефонен разговор или e-mail, за да уточним дали продукта да бъде заменен с аналогичен артикул със същото качество и цена или артикула да отпадне от заявката. В такъв случай поръчката ще бъде изпратена ако получим личното Ви писмено или устно съгласие с променените условия. При промяна в цената на артикулите, Вие ще бъдете уведомени чрез телефонен разговор или e-mail и поръчката ще бъде изпълнена само в случай, че Вие сте съгласни с новите условия.

Електронният магазин работи изцяло с НАЛИЧНИ количества стоки и изпълнява всяка въведена поръчка. На клиента се звъни ВИНАГИ по телефона за потвърждаване на поръчката и уточняване на данните за доставка.

ВАЖНО!!! : При подаване на грешен телефон, поръчката няма да бъде изпълнена до момента, в който клиента не се свърже с нас. В случай, че клиентът не се свърже с нас, поръчаната стока се пази до 2 дни след получаване на поръчката. На третия ден поръчката се анулира. 

Глава З. Доставка на закупени стоки
Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Стойността на доставката зависи от опцията, която сте избрали, като имате право на избор от:

 Фиксирана цена от 5.00 лв за България (до адрес) ; 4,20 лв до офис на Спиди за пратки изпратени по Спиди и се осъществява в рамките на 1 работен ден след потвърждаване на поръчката. Изключение правят населените места от зона 2 и зона 3. 

Безплатна доставка - при поръчки над 50.00 лв, доставката за Вас е напълно БЕЗПЛАТНА.

Клиент, който желае фиксиран час на доставка, заплаща чрез наложен платеж допълнително 3.00 лв с ДДС. Фиксираният час може да бъде не по-рано от 10.30ч. и не по-късно от 17.30ч. Тълкува се +/- 15 мин. Клиент, който желае да използва тази възможност, трябва да уточни това при попълване на данните за поръчката или когато наш сътрудник се свърже с него по телефона.

В случай, че клиент желае доставка на адрес в събота се заплаща допълнителна такса в размер на 3.60лв. с вкл. ДДС, като актуален мобилен телефон на получателя е задължително условие за успешната доставка. 

В случай, че клиент желае продуктите да се изпратят до офис на Еконт - това е възможно, но транспортните разходи се изпращат за сметка на клиента

Всички цени са в български левове, с включен ДДС.

*Илинор не изпълнява пощенски пратки и работи само с поръчки изпратени ''от врата до врата'' и ''от врата до офис''.

Стоката се предава на посочения адрес за доставка лично на Вас или на трето лице - Ваш представител, което приема и потвърждава получаването на същата от Ваше име. При предаване на стоката Вие или Вашият представител подписвате придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. Вие или Вашият представител имате право да отворите и да прегледате пратката преди плащането на наложения платеж.
В случай, че не бъдете намерен в срока за доставка на посочения от Вас  адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, задължението да се достави заявената стока отпада. Можете да потвърдите желанието си да получите стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не сте бил намерен на адреса, като поемете всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Глава И. Плащане на закупени стоки и услуги
Закупените стоки може да заплатите по няколко начина:

1.    Плащане при доставка - При избор на доставка с наложен платеж стойността на стоките се заплаща на куриера в момента на получаването им.
2.    Чрез банков превод - При избор на метод за плащане “Банков превод” стоката се изпраща с куриер след като се уверим, че преводът на парите е извършен. Обикновено отнема 1 ден.

 Нашата банкова сметка е следната: 
 Получател: БОНОИЛ СТРОЙ  ЕООД
 IBAN:
BG49UNCR70001522489460

 BIC/Swift: UNCRBGSF


Потвърждение за плащане може да се направи като изпратите платежен документ на online@ilinor.bg

3. Чрез epay.bg - Стоката се изпраща след като имаме потвърждение за извършено плащане.

4. НОВО!!!!  Плащане чрез ПОС терминал на куриер Спиди- като завършвате поръчката си – в стъпка 4 – Метод на доставка попълнете, че желаете с ПОС терминал. След потвърждение от Спиди, ще Ви уведомим дали куриера във Вашия район разполага с ПОС терминал!

Глава Й. Отказ от закупена стока
1. Потребителят има право да се откаже от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката, в случай че дадената стока е във вида, в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални етикети, целящи да установят разопаковането или употребата на стоката. 

2. Потребителят трябва да информира ИЛИНОР за решението си чрез форма ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ (в секция ИНФОРМАЦИЯ най-отдолу на сайта haba.ilinor.bg)

3. Потребителят следва  да изпрати или предаде стоките обратно на ИЛИНОР  без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от получената стока.

4. В този случай ИЛИНОР ще възстанови на потребителя заплатените от него суми по банков път, като се приспаднат направените транспортни разходи, ако има такива, но не по-късно от 20 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката. За да извърши ИЛИНОР възстановяването на заплатената сума е необходимо клиентът да съобщи номера на банковата си сметка, като е задължително той е да е титуляр по сметката.
При връщане на закупена стока по желание на клиента, съгласно чл. 55, ал.1 от ЗЗП, транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. 

В случай, че клиент иска отказ, а е ползвал безплатна доставка, при възстановяването на сумата от стойността на продуктите се подважда стойността на транспортната услуга, която е обявена в ел.магазин, в случая 5 лв (за цялата страна България). ИЛИНОР възстановява стойността на върнатата стока според употребата (изхабяването) и от страна на потребителя:
а) Ако стоката не е разопакована/употребена и търговския и вид не е нарушен по какъвто и да е начин – ИЛИНОР  възстановява сумата, на която стоката е закупена от потребителя. 
б) Ако потребителят е разопаковал/употребил изцяло или частично поръчаната стока, с което е намалил пазарната и стойност, ИЛИНОР  възстановява намалената стойност на стоката. Намаляването на стойността в следствие на нарушена опаковка, употреба или нарушен търговски вид под каквато и да е форма се определя за всеки случай индивидуално, след получаване на стоката в офиса на ИЛИНОР. 
3. При констатация на дефектна стока –виж Рекламация

 

Глава К. Рекламация
Предявяване на рекламация от потребител може да бъде извършено единствено чрез e-mail, изпратен на online@ilinor.bg чрез форма ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ (в секция ИНФОРМАЦИЯ най-отдолу на сайта haba.ilinor.bg), в която задължително да фигурират следните данни :
1. Дата на предявяване на рекламацията - ще се счита датата на изпращане на писмото.
2. Описание на естеството на предявената рекламация, може да представите и снимков материал.
3. Име, номер на поръчка, адрес и телефон за контакт с потребителя-предявител

Клиентът има ангажимент в срок до 3 дни да огледа стоката и в случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, да ни уведоми и да го върне с ненарушена опаковка (касова бележка, гаранционна карта и етикет) за сметка на ИЛИНОР, а ние да му изпратим същия, при липса на такъв - равностоен на закупения продукт. Замяната се съгласува с клиента, а при несъгласие за замяна на клиента се възстановява заплатената сума по банков път не по-късно от 20 дни, считано от датата на рекламацията. В този случай транспортните разходи са за сметка на ИЛИНОР.
В случаите на проявил се дефект при употреба за стоки в гаранция съгласно чл.112 и чл. 113 от ЗЗП, клиентът е необходимо да изпрати на ИЛИНОР продуктите с ненарушена опаковка (вкл. касова бележка), като транспортните разходи са за сметка на ИЛИНОР. При основателна и уважена рекламация, удовлетворяването по нея ще се извърши по желание на потребителя чрез възстановяване на изплатената сума по банков път или замяна на съответния артикул.
Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

 

Глава Л. Препратки от и към haba.ilinor.bg

1. Собствениците на сайтове и страници извън haba.ilinor.bg имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на haba.ilinor.bg при следните условия: 

а) препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието и; разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи; 
б) не трябва да отваря страницата от haba.ilinor.bg в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин; в това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на haba.ilinor.bg; 
в) не трябва да посочва явно или неявно, че haba.ilinor.bg  препоръчва него и/или продуктите му; 
г) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на haba.ilinor.bg.

2. Със създаването на препратка към haba.ilinor.bg собственикът на сайта декларира, че приема настоящите Условия за пазаруване, дори и да не ползва услугите на haba.ilinor.bg. 
3. Собствениците на сайтове и страници извън haba.ilinor.bg нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и друго съдържание, а само към HTML страниците, предоставящи това съдържание. 
4. Предоставените препратки на Сайта на haba.ilinor.bg към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от haba.ilinor.bg и след използването на препратката настоящите Условия  губят сила. 
5. ИЛИНОР  не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин ИЛИНОР по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт са изцяло отговорност на потребителя.

Глава М. Надзорни органи
Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa 
Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18 
Телефон: 02 / 935 61 13 Факс: 02 / 980 73 15 
Уeб caйт: www.cpc.bg

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни 
Aдpec: гp. Coфия, yл. "Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв" № 15, 
Телефон: 02 / 940 20 46 Факс: 02 / 940 36 40 
Уeб caйт: www.cpdp.bg 

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe 
Aдpec: гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6, 
Телефон: 02 / 980 25 24 Факс: 02 / 988 42 18 
Уeб caйт: www.kzp.bg 

Глава Н. Разни
1. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате платформата на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

2. ИЛИНОР има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. 
3. ИЛИНОР си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови продукти и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги. 
4. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че ИЛИНОР е свързан с тази мрежа, ИЛИНОР не гарантира, че потокът информация към и от ИЛИНОР няма да бъде следен и записван от трети страни. 

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. ИЛИНОР не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на условията за пазаруване. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: http://haba.ilinor.bg/usloviq-za-pazaruvane

При използване услугите на ИЛИНОР, Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ИЛИНОР С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА haba.ilinor.bg  (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. 

За повече информация може се свържете с нас на телефон 0893 301 580 или на имейл online@ilinor.bg