You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ХАБА - Илинор България

  • Вашата количка е празна!

За ХАБА

„….Попаднах на Хаба в интернет през 2012година и се заинтригувах..така почна моята история..“ разказва Елеонора Георгиева- създателя на Илинор, които е официален партньор на Хаба за България

 

Хаба е Марка с бъдеще за България !!!

Хаба са ЕКО продукти (дърво и картон) сертифициарни по ЕС норми!!!

ХАБА е немска фирма с над 75 годишна история и традиции в производството на детски играчки.

Ако трябва да представим Хаба с 3 думи, то те ще са:

КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТ, РАЗВИТИЕ!.

 

Игрите и играчките Хаба са част от система за ранно детско развитие от раждането детето и дори, когато вече ходи на училище.

Голяма част от продуктите на Хаба Германия са оценени като ДОБРИ ИГРАЧКИ от германска работна група от Асоциацията Spiel Gut, която изпитва и оценява играчки. Тази Асоциация осигурява информация за важността на играчката за физическото, умственото и социалното развитие на детето.

 

Хаба развива своите продукти в две взаимосвързани посоки: образование и забавление. Целта е децата играейки - да учат.

Играчките на Хаба могат да бъдат прекрасно средство за развитие на различни уменияекипност, социализацията, спазване на правилата, приемането на загубата и развиване на търпениет, фина моторика, логическо и комбинативно мислене, бърза реакция и адекватни стратегически решения ,различаване на цвят и форма, математически познания, речеви способности, повишаване на наблюдателността и концентрацията, развитие на координацията  око-ръка и мн. др

С Хаба децата играят активно и така изграждат самостоятелност и увереност в себе си. С интересните дизайни на Хаба продуктите, децата изследват света, търсят различни варианти за игра, различни решения, проявяват своята креативност.  

 

Играчките ХАБА  са изработени от високачествени материали. Боите и лаковете са на водна основа. При производството се осъществява изключително строг контрол. Правят се тестове за безопасност в 3 различни лаборатории. Проверява се около 1% от производството на случаен принцип и резултатите се пазят 10 години.

Най-важното нещо в процеса на създаването на игрите и играчките на Хаба е разработването на уникални концепции на база наблюдаването на децата по време на игра.

Принципът, който се следва е децата сами да определят свойствата на играчката със своите желания и въображение. Хаба инвестира в научни проучвания и работи съвместно с Изследователски център по неврология и образование към Университета на Улм. Според тях е важно да се създават играчки, които развиват въображението на детето, и които позволяват да се увеличава нивото на трудност, така че детето да прекара повече време с тях, а не да ги захвърли бързо.  Не е толкова важно  да играеш със завършено влакче, а да можеш сам да го планираш и променяш. Играчката трябва да дава възможност детето да си си поставя цел ида изследва независимо и самостоятелно.

Настолните игрите Хаба са с ДОКАЗАН резултат за стимулиране на логическото мислене и познавателните способности у децата. Те са отличени със световни и международни награди.

Има някои игри с т.нар. ефект ФЕКС (Fex) ефект,  при които се работи за вниманието, обноските, паметта, търпението, сдържаност на емоциите, концентрацията. Те са специално разработени с Изследователски център  по неврология и образование към Университета на Улм. Този тип игри имат множество варианти на игра, възможна е внезапна промяна на правилата на играта. И полезното е, че децата се учат да реагират адекватно при форсмажорни обстоятелства.

Ние от Илинор, също се обърнахме към научна институция, за да апробираме игрите и играчките Хаба  в България. Обърнахме се към  доц. Елена Събева от Пловдивския университет. С нейно съдействие тествахме 12 броя игри сред 500 деца в 5 детски градини в гр.Пловдив и гр. Пазарджик.

През април 2017 година  в Детска градина „Светла“ в гр.Пловдив  беше заснет филма „Функции на игрите ХАБА в образователното пространство в Детските градини“.  Филмът бе заснет под ръководството на доц. Д-р Елена Събева от Пловдивски университет, Педагогически факултет- Катедра „Предучилищна педагогика“ , като  включва 3 раздела.:

1.  Игрите ХАБА като МОТИВ за решаване на образователни задачи в педагогическа ситуация на тема “Животните в гората” в ОН “Околен свят” за  I- ва възрастова група

2.  Игрите ХАБА като МЕТОД за реализиране на образователни задачи в педагогическа ситуация по формиране на елементарни математически представи и понятия в ОН “Математика” за  III- та възрастова група

3.  Игрите ХАБА като САМОСТОЯТЕЛНА ПРАКТИКА на децата в Детските градини

Много сме благодарни на доц. Елена Събева за наблюденията и изводите , че продуктите на Хаба могат да бъдат като дидактично средство в много образователните направления.

Разбира се, игрите Хаба са изключително забавни и е нужно да информираме родителите и децата, че съществуват тези игри. Децата учат родителите си и им помагат да създават игрова култура и да играят заедно. Това подобрява социалния контакт и екипността.

Всяка година Хаба творят и пускат на пазара нови игри... И така поддържат траен интерес у клиентите и феновете.