You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ХАБА - Илинор България

  • Вашата количка е празна!

ХАБА защитава опазването на околната среда

ХАБА защитава опазването на околната среда

От: Илинор Публикувано: 21/07/2018 Пъти прочетено: 863 Коментари: 0

ХАБА защитава опазването на околната среда много сериозно във всички аспекти на бизнеса си, независимо дали става дума за избор на материал, маршрути за доставка, производствени методи, технология на строителството или за ежедневна работа.

Минимално въздействие върху околната среда

Опазването на природните ресурси и минимизирането на въздействието върху околната среда е от първостепенно значение за ХАБА при избора на материали и определяне на правилните производствени методи. Например етикетът PEFC, който всички дървени играчки на ХАБА носят от 2010 г., е свидетелство за този ангажимент. Цялата букова и брезова дървесина, използвана в производството от ХАБА, произхожда от устойчиво горско стопанство. Като използват само дървесина от устойчиво горско стопанство, ХАБА помагат да се запази екологичното равновесие на горите на нашата планета и допринасят за подобряване на устойчивите практики в областта на горското стопанство.

Също така ХАБА непрекъснато оптимизират производствените процеси, включително използването на екологични производствени техники и съвременни технологии. Размерът на използваните ресурси в производството и емисиите и произведените отпадъци също се контролират и анализират строго. ХАБА също така използват модерно управление на енергията и оптимизират техните машини и съоръжения, за да се приведе в съответствие с екологичните фактори. Още през 1999 г. ХАБА е първият производител на детски играчки в Германия, който спазва EMAS и оттогава е ангажиран с устойчивото управление на околната среда съгласно DIN ISO 14001.

Проектиране на екологични строителни услуги

Рециклиране на остатъци от дървесина, оползотворяване на дъждовна вода и слънчева енергия, зелени покриви, прилагане на екологични стандарти в нови строителни проекти - списъкът с предприетите мерки за свеждане до минимум на въздействието върху околната среда е дълъг. И всички тези политики по отношение на околната среда засягат всички членове на семейството  ХАБА - всички са заедно в стремежа си да постигат същите цели. Спазването на многобройните закони и стандарти за опазване на околната среда не е тежест за семейството на ХАБА, а по-скоро е общ начин на живот.

Регионална защита на животните

Опазването на околната среда се упражнява и чрез защита на животните в региона. Семейството на ХАБА в своята производствена база в Бад Родах  Германия има много високи сгради като силози за дървени стърготини. ХАБА  са построили къщички за птици, които често се използват всяка година от костенурки, бълхи и други птици. Също така, живите плетове, които обграждат паркингите, осигуряват оптимално местообитание за по-малки видове птици и много други животни. Като цяло ХАБА предлага убежище на 24 различни вида птици, спомагайки за опазването на животните в региона.Коментари

Напиши коментар